Tuesday, June 12, 2012

سرانجام پیکر امیر بهادری پیدا شد

.سرانجام پس از ۴ماه جستجو در کرکس پیکر آخرین کوهنورد کاشانی پیدا شد

روزنامه کاشان- پیکر «علی بهادری نژاد» کوهنوردی که در ۲۱ بهمن ۹۰ در ارتفاعات کرکس در بهمن ناپدیدشده بود امروز پیدا شدkohnavardaan karkas1 خبر فوری/پیکر آخرین کوهنورد کاشانی پیدا شد
به گفته «ناصر دانش» مسئول کمیته فنی هیئت کوهنوردی کاشان تیم جستجوی ۶ نفره ای که امروز به ارتفاعات کرکس رفته بود موفق شد پیکر علی بهادری نژاد را پیدا کند

گفتنی است نامبرده همراه ۵ نفر ا همنوردان اش در ارتفاع ۳۵۰۰ متری کوه کرکس در حادثه بهمن مفقود شده و تا پیش از این جنازه ۴ نفر از ایشان به اسامی ابراهیم علیجان زاده، حسین تمنایی،مهدی احمدیان و مهدی صباغی توسط تیم های جستجوی هیئت کوهنوری پیدا شده بود

No comments:

Post a Comment